< návrat zpět

Výroční zprávy

Výroční zprávy za jednotlivé roky ....

Děkuji všem, kteří se podílejí na chodu domova a s laskavou péčí přistupují ke každému uživateli. Posláním našeho zařízení je poskytování kvalitní sociální služby ve všech oblastech, od bezpečného bydlení přes vyváženou celodenní stravu, podporu a pomoc při celkové péči o svou osobu a to vše ve stabilním, důstojném a respektujícím prostředí.

Poskytování naší sociální služby vychází z respektování potřeb, přání a zvyků jednotlivých uživatelů služby s ohledem na limity sociální služby. Naše uživatele podporujeme v udržování stávající míry soběstačnosti, v udržování vztahu s rodinou, přáteli a v účasti na společenském dění v blízkosti domova a v domově samotném.

To vše za účelem maximálního využití a posílení schopností péče o sebe samého u každého z uživatelů služby, nabytí pocitu plnohodnotně prožitého dne a zajištění pocitu bezpečí v rodinném prostředí malého domova. 

Společným cílem zařízení, je snaha o začlenění našich uživatelů do společnosti a navrácení pocitu ,,být potřebný“.

 

Závěrem si dovolím krátké zamyšlení: „Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme jednou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říci: Tak bych chtěl(a) prožít své stáří.“

Kateřina Valová, ředitelka domova