< návrat zpět

Ubytování a strava

 

Ubytování

V domově se zvláštním režimem Medela – péče o seniory o. p. s. je poskytováno uživatelům ubytování v jednom jednolůžkovém a 18-ti dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení (z dispozičních důvodů a s ohledem na rizika vyplývající pro cílovou skupinu). Celková kapacita zařízení je 37 míst.

Každý pokoj je standardně vybaven elektricky ovládaným polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací (v případě potřeby jsou dovybaveny vzduchovou antidekubitní matrací s kompresorem) včetně lůžkovin, nočním stolkem s uzamykatelnou zásuvkou, uzamykatelnou šatní skříní s nadstavbou, stolem, židlemi, mobilním signalizačním zařízením pro nouzové přivolání personálu, nočním světlem do zásuvky (pokud si ho uživatel přeje) a stolní lampičkou.

Sociální zařízení je společné. Na centrální chodbě domova se nachází 5 toalet a jedno WC označené symbolem vozíčkáře (s vhodnou úpravou interiéru), součástí toalet jsou také umyvadla. Hygiena je zajišťována v centrální koupelně, kde si uživatelé zajišťují hygienu buď sami, nebo za pomoci či dohledu personálu.

Uživatel si může po schválení ředitelkou domova dle vlastního přání a požadavků pokoj doplnit svým nábytkem a vybavením (vzhledem k dispozičním možnostem a k zajištění dostatečného prostoru v přístupu personálu k uživateli), např. křeslem, poličkami, obrazy, fotkami, lampičkami, vázami, atd. nebo menšími spotřebiči (rádio, televize).

Mimo ubytování má uživatel možnost využívat společných prostor domova, jako je společenská místnost spojená s jídelnou, reminiscenční koutek (v rámci společenské místnosti), centrální chodba, zastřešené posezení na terase nebo přilehlá zahrada.

Stravování

Stravování je v domově zajištěno vlastní kuchyní v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel.  Stravu uživatelům podáváme v jídelně nebo v pokojích uživatelů dle individuálních přání a zvyklostí. Uživatel má právo používat své nádobí (hrnek, talíř, příbor – NE HLINÍKOVÝ).

Dietní stravu zajistíme na základě přání uživatele nebo dietního opatření na základě lékařského doporučení v dietě racionální (bez omezení), diabetické a další specifické diety, dle individuálních potřeb po konzultaci s nutriční sestrou. Podle potřeb, přání a zvyklostí uživatele připravíme stravu také ve formě krájené, kašovité, mleté nebo upravené pro podání janettou (mixovaná strava).

Uživatelé mají neustále k dispozici čerstvé nápoje v jídelně. Nápoje se mění dle ročního období (teplý čaj, šťáva s vodou, voda s citronem apod.). Imobilním uživatelům jsou nápoje podávány rovnou do pokoje v konvicích. Mimo pitný režim je ke snídani nebo svačině podáván jiný nápoj (např. melta, káva, kakao, mléko).  


Služby

Podle úrovně soběstačnosti a potřeb uživatele poskytujeme podporu při stravování, osobní hygieně, oblékání, polohování, komunikaci, orientaci a při volnočasových aktivitách.
Dále zprostředkováváme uživatelům kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zajišťujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Součástí služeb je i zdravotní a ošetřovatelská péče.  Zajišťujeme fakultativní služby (kopírování, telefonování,  výlety či odvoz služebním vozidlem za účelem zprostředkování veřejných služeb) a běžné veřejně dostupné služby (kadeřnice, pedikérka, fyzioterapeutka, revize elektrospotřebičů, návštěva canisterapeutky se psem nad rámec běžně domluvených návštěv).