< návrat zpět

Standardy kvality sociálních služeb


Standardy kvality sociálních služeb (dále jen Standardy) jsou součástí českých právních předpisů. Znění kriterií Standardů upřesňuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Standardy jsou závazné pro všechny poskytovatele sociálních služeb jak ve státním sektoru, tak i v soukromém sektoru.


Domov se zvláštním režimem Medela-péče o seniory o.p.s.  má  zpracované a řídí se  těmito Standardy kvality sociálních služeb.  Prostřednictvím Standardů kvality sociálních služeb je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v našem Domově. Hlavním smyslem Standardů je zajistit, aby poskytování služby respektovalo a chránilo jak práva těch, kteří službu přijímají (uživatelů), tak i všech zaměstnanců. V našem Domově se řídíme 15 Standardy kvality sociální péče. Tyto popisují, JAK má vypadat KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA. Vznikly proto, aby došlo ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Aby nedocházelo ke zneužívání a k porušování  práv uživatelů. Jde o vytvoření důstojných podmínek pro život v Domově, s možností co největšího rozvoje a seberealizace. Mezi důležité dokumenty, ze kterých Standardy vycházejí, patří  i Etický kodex, a Listina základních lidských práv a svobod .