Partneři

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či formou finančního daru, nebo jen nezištnou pomocí.
Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí, které nám věnovaly sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.

                                                                                           Děkujeme !

 

Na dofinancování sociální služby se podílí : 

 

Moravskoslezský kraj                          

 

 

Obec Ostravice                   Obec Řepiště                       Statutární město Frýdek - Místek 

 

Město Frýdlant nad Ostravicí 

Město Paskov

Statutární město Karviná 

Obec Dobrá

Obec Staré Hamry

Město Příbor

Obec Sviadnov

Obec Střítež

Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji  byly v letech 2017 a 2018 podpořeny následující projekty. Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje . 

Celá zpráva k projektům v roce 2017 na zde v pro-linku

Celá zpráva k projektům v roce 2018 na zde v pro-linku 

„Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Medela-péče o seniory o.p.s.“  finanční podpora je ve výši 71,68% oprávněných nákladů,                                    v maximální výši 100 000 Kč

„Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s.“ finanční podpora je ve výši 79,30% oprávněných nákladů, v maximální výši 300 000 Kč

„Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s.“ finanční podpora je ve výši  79,99% oprávněných nákladů, v maximální výši 287 400 Kč

 

Velice si vážíme spolupráce s Nadačním fondem Veolia. Děkujeme za podporu v uplynulých letech v programech STARTér a Stále s úsměvem. 

Video z návštěvy v našem domově můžete vidět zde : https://www.youtube.com/watch?v=G-6rTxaOocU&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2SL6kqrcwpwxJpn84FXH74JPh4i7LJ-83bXT0jpbAbkyyUJZgZX1GCwPE

 

 

 

 

 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko  -  CZ.1.10/2.1.00/38.01802.  Pořízení specifických vozidel pro sociální služby Medela-péče o sebiory o.p.s.

 

 

 

Díky projektu regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  -  registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/38.01802 “ Pořízení specifických vozidel pro sociální služby Medela-péče o seniory o.p.s. „jsme mohli zakoupit specificky upravená vozidla pro naší sociální službu. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko  -  CZ.1.10/2.1.00/38.01802 poskytl podporu ve výši  2 568 599,48 na zakoupení 2 ks osobních  automobilů typu kombi, 1 ks osobního automobilu kombi a 1 ks osobního automobilu typu mikrobus.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vybavenosti a to pořízením nových vozidel. Jedná se o 2 vozidla, která jsou specificky upravena pro převoz až 4 imobilních klientů. Tímto můžeme zlepšit poskytovanou službu a i osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovou demencí či stařeckou demencí, opět navrátíme pocit být začleněn do společnosti.Díky těmto vozidlům můžeme zajistit širší rozsah sociálně-aktivizačních služeb pro klienty, ale také komfortnější dostupnosti dopravy klientů za běžnými úkony .

Za podporu děkujeme a velice si toho vážíme .

Kateřina Valová

Medela – péče o seniory o.p.s

 

Nadační fond Veolia

  Projekt STARTér a "Stále s úsměvem"  Ergoterapie s keramikou jako léčba  2018

   Projekt STARTér 2015

   Projekt "Stále s úsměvem" 2017

Ještě jednou děkujeme spolupráci a za finanční podporu v uplynulých letech. 

Kateřina Valová

  ředitelka domova

Napsali o nás

  1. Projekt "Medela-péče o seniory" 
  2. Článek v tisku

 

ROPVEOLIAVIDEFKORABEX substrátyVýtahyLinet