Partneři

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či formou finančního daru, nebo jen nezištnou pomocí.
Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí, které nám věnovaly sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.

                                                                                           Děkujeme !

 

Na dofinancování sociální služby se podílí : 

 

Moravskoslezský kraj                          

 

 

Obec Ostravice                   Obec Řepiště                       Statutární město Frýdek - Místek 

 

Město Frýdlant nad Ostravicí 

Město Paskov

Statutární město Karviná 

Obec Dobrá

Obec Staré Hamry

Město Příbor

Obec Sviadnov

Obec Střítež

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  v rámci zvýšení kvality sociálních služeb pro rok 2017

V letošním roce byly z projektu Moravskoslezského kraje a programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017, podpořeny dva naše projekty  a to Odborné vzdělávání zaměstnanců a managementu sociálních služeb A Pořízení materiálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním režimem.

 

1.      Odborné vzdělávání zaměstnanců a managementu sociálních služeb

Vzdělávání zaměstnanců je velice důležité, právě pro náročnost práce v sociálních službách. Vzdělávání se aktivně věnujeme každý rok. V letošním roce jsme díky podpoře Moravskoslezského kraje mohli realizovat 7 odborný kurzů. Dva kurzy byly pro zdravotní sestry, dva pro vedení domova a tři kurzy byly pro všechny zaměstnance domova a pečující personál. Kurzy, které jsme v rámci podpořeného projektu a za finanční podpory Moravskoslezského kraje uspořádali :  Pokojná smrt, její akceptace a základy komunikace,  Proměny stáří a geronto-oblek,  Základy manipulace a škola zad, Certifikovaný manažer - Řízení lidských zdrojů a Strategický management, Péče o chronické rány, Vykazování zdravotní péče 

2.       Pořízení materiálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním režimem.

V projektu pořízení materiálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním režimem, podpořeného z Moravskoslezského kraje, se jedná o nákup polstrovaných zvýšených židlí s opěrkami rukou na pokoje, geriatrického křesla, elektrického zvedáku a stavěcího křesla, inhalátoru a výmalbu pokojů a společných prostor domova.

 

 

 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko  -  CZ.1.10/2.1.00/38.01802.  Pořízení specifických vozidel pro sociální služby Medela-péče o sebiory o.p.s.

 

 

 

Díky projektu regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  -  registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/38.01802 “ Pořízení specifických vozidel pro sociální služby Medela-péče o seniory o.p.s. „jsme mohli zakoupit specificky upravená vozidla pro naší sociální službu. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko  -  CZ.1.10/2.1.00/38.01802 poskytl podporu ve výši  2 568 599,48 na zakoupení 2 ks osobních  automobilů typu kombi, 1 ks osobního automobilu kombi a 1 ks osobního automobilu typu mikrobus.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vybavenosti a to pořízením nových vozidel. Jedná se o 2 vozidla, která jsou specificky upravena pro převoz až 4 imobilních klientů. Tímto můžeme zlepšit poskytovanou službu a i osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovou demencí či stařeckou demencí, opět navrátíme pocit být začleněn do společnosti.Díky těmto vozidlům můžeme zajistit širší rozsah sociálně-aktivizačních služeb pro klienty, ale také komfortnější dostupnosti dopravy klientů za běžnými úkony .

Za podporu děkujeme a velice si toho vážíme .

Kateřina Valová

Medela – péče o seniory o.p.s

 

Projekt Veolia

   Chtěli bychom poděkovat NF Veolia, která poskytla našemu domovu v rámci projektu nadační příspěvek ve výši 240 000 Kč.  Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že i díky Vám jsme mohli zpříjemnit a vylepšit pobyt seniorů v našem domově.  Vzhledem k tomu, že se jedná o uživatele sociální služby, kteří již nejsou schopni být ve svém domově a to z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence a jím podobným onemocněním, jsme rádi, že jim můžeme takto pomáhat, aby i přes svá onemocnění mohli u nás plnohodnotně žít.
   Díky projektu jsme nakoupili vybavení pro muzikoterapii (bubínky, triangl, rumba koule, zvonkohru, xylofon a paličky). Naši uživatelé se tak společně scházejí každý týden v klubovně a pod vedením zkušené pečovatelky si zazpívají, zahrají, či poslechnou vážnou nebo moderní hudbu. K tomuto účelu přibyl i přenosný přehrávač, který využíváme jak k poslechu hudby ve vnitřních prostorách, tak i na zahradě.
   Další terapii, kterou jsme mohli díky NF Veolia začít provozovat je Rebornterapie, což je terapie s realistickou panenkou, která pozitivně působí na psychickou pohodu seniorů, zejména seniorek. Tyto panenky mohou navodit náhradní citovou a sociální vazbu, což je využíváno například při potřebě navázat s uživatelem kontakt. Panenky navozují příjemné pocity svým roztomilým vzhledem, podporují paměť, rozvíjejí komunikaci i zájem o okolní dění. Mohou snižovat pocity úzkosti či osamění. Při zpívání známých písniček dochází k přirozenému procvičování a tréninku paměti a zároveň k reminiscenční terapii, kdy dochází k vybavování si vzpomínek na dětství, výchovu dětí a uživatelé si tak udržují co nejdéle stávající komunikační schopnosti. V našem domově máme celkem tři tyto panenky a to dvě holky Barušku, Haničku a jednoho kluka Béďu.
   NF Veolia nám umožnila zakoupit velkou televizi do společenské místnosti, evakuační podložky, nábytek do sesterny a koupelny, přenosné terminály pro personál, koupací a převazové vozíky, ložní prádlo a polohovací pomůcky, které výrazně snižují riziko vzniku dekubitů. Uživatelům také ulehčí a zpříjemní každodenní život jídelní vozíky, žaluzie v oknech a zahradní nábytek, který využívají pro klidné posezení na zahradě a relaxaci.
   V rámci projektu jsme se zavázali vytvořit 4 nová pracovní místa s udržitelností na 2 roky.
   Ještě jednou děkujeme za finanční podporu.

Kateřina Valová
ředitelka domova

Napsali o nás

  1. Projekt "Medela-péče o seniory" 
  2. Článek v tisku

 

ROPVEOLIAVIDEFKORABEX substrátyVýtahyLinet