Mohlo by Vás zajímat rss

Jsme členem  Asociace poskytovatelů sociálních služeb http://www.apsscr.cz

 

Připravujeme pro Vás jedenkrát ročně Medeloviny. Tento náš zpravodaj je určen pro uživatele naší sociální služby, jejich blízké či vzdálené příbuzné a pro všechny, které zajímá dění v domově. Snažíme se zde shrnout dění v domově v daném roce. Medeloviny vycházejí vždy u příležitosti vánočního jarmarku, tj. první adventní víkend .

MEDELOVINY  2015      MEDELOVINY 2016      MEDELOVINY 2017    MEDELOVINY 2018

 

 

Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018   byly podpořeny tři naše projekty. Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje :

"Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Medela-péče o seniory o.p.s.“  

finanční podpora je 71,68% oprávněných nákladů, maximální výše 100 000 Kč

"Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s.“ 

finanční podpora je 79,30% oprávněných nákladů, maximální výše 300 000 Kč

"Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s.“ 

finanční podpora je 79,99% oprávněných nákladů, maximální výše 287 400 Kč

 

  1. Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s.

Pro náš domov jsme zakoupili vozidlo KIA Ceed. Tento nákup byl umožněn díky výše uvedenému projektu a vozidlo bylo financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Hlavní účel využití vozidla je zejména pro přepravu klientů (na úřady, na kulturní či společenské akce aj.), druhotně je automobil využíván k realizaci provozních cest a dále také sociálním pracovníkům pro vykonávání sociálního šetření.

  1. Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Medela-péče o seniory o.p.s.“

Vzdělávání zaměstnanců vnímáme jako velice důležité, právě pro náročnost práce v sociálních službách. Vzdělávání se proto aktivně věnujeme každý rok. V letošním roce jsme díky podpoře Moravskoslezského kraje mohli realizovat 24 hodinové odborné vzdělání v konceptu Bazální stimulace. Jedná se o vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) uživatele sociální služby. U seniorů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. Po tomto školení, které proběhlo v dubnu a květnu 2018 je koncept zaváděn do praxe a ke konci roku proběhne v našem zařízení supervize celého pracoviště.

Proč bazální stimulace ? Protože každý z nás vnímá pomocí smyslů. Ty mají nenahraditelný význam od narození až do smrti. Díky smyslům můžeme vnímat sami sebe i okolní svět. Koncept Bazální stimulace umožňuje lidem se změnami v těchto oblastech podporu a to cílenou stimulací smyslových orgánů. Jedná se o cílené zkvalitnění péče a možnost alternativní komunikace i s těmi, kde už běžná komunikace není možná vzhledem k jejich onemocnění. Našim cílem a vlastně cílem celého konceptu je přizpůsobit péči životní situaci seniora, poskytnout mu ty nejvhodnější stimuly v poznávací, pohybové a komunikační oblasti ke zlepšení uvědomění si vlastního těla, posílení pocitu bezpečí a jistoty, zpříjemnění prostředí a k udržení schopnosti zvládat sebeobslužné aktivity, což přímo ovlivňuje kvalitu jeho života. Největší důraz klademe na to, aby mohl uživatel služby stále naplňovat své rituály a zvyky (což naší cílové skupině přináší pocit bezpečí), pokud je to v souladu s principy a limity poskytované služby. Snažíme se také udržovat nebo zlepšovat schopnosti péče o vlastní osobu s přihlédnutí k uživatelovu věku, jeho schopnostem a dovednostem.

  1. Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s.

V projektu pořízení nového materiálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním režimem, podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se jedná o nákup sedací soupravy pro seniory do společenské místnosti, nákup a montáž madel na chodby a tím zvýšení bezpečnosti seniorů, zakoupení geriatrického křesla, zahradního nábytku, elektrocentrály a záložních zdrojů, docházkového systému, obnova a doplnění IT vybavení a nákup zdravotních židlí pro personál domova. 

 

 

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  v roce 2017 

Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017  byly podpořeny dva naše projekty. Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje . 

Za tuto podporu velice děkujeme.

 

 

Za podpory Nadace Veolia a projektu Stále s úsměvem

 jsme mohli nakoupit seniorům pomůcky na volnočasové aktivity ( flipchart , vyřezávací stroj bigshot, rám pro ruční tkaní, senzorické kroužky, omalovánky pro dospělé, knížka vzpomínání a procvičování paměti pomocí karet, kinetický písek, interaktivní kalendář, senzorická hmatová pomůcka – „Tajná skříňka“  a v neposlední řadě tolik důležité pro zachování těchto krásných společných okamžiků je pořízení zrcadlového fotoaparátu ( který si momentálně složitě půjčujeme ) ) . Tento podpořený projekt umožňuje tolik důležité mezigenerační setkávání seniorů a dětí z mateřské školy .  Už Božena Němcová nám krásně vykreslila úctu a respekt těchto dvou věkových generací v knize Babička. Bezprostřednost dětí je natolik silná, že v lidech depresivně laděných vyvolává dojetí, v lidech imobilních snahu o sebemenší pohyb a v lidech nekomunikujících blažený úsměv. Naše společné aktivity jsou vždy naplněné emocemi, na které ještě dlouho po setkání vzpomínají nejen děti a senioři, ale i všichni zúčastnění.

Velmi děkujeme za tuto finanční  podporu díky které jste také  uspořádali Dožínkové slavnosti. Program této krásné akce byl rozdělen na dvě části a to dopolední program v rámci mezigeneračního setkávání s dětmi z MŠ Janáčkova z FnO a odpolední pro seniory, rodinné příslušníky a přátele. Dopoledne děti a senioři tvořili obrázky pomocí razítek z brambor, zpívali, stříkali barvy na plátno a společně tak vytvořili krásný obraz. Po obědě následovalo čtení do ouška, kde pohádku předčítali pan Antonín s paní Boženkou a děti pozorně naslouchaly.Odpolední program zahájilo vystoupení děti z folklórního souboru Gruník s krátkým pásmem na oslavu podzimní sklizně. Všem se představení velice líbilo. K tanci a poslechu nám až do podvečerních hodin krásně hrál cimbálový spolek Slezan.

 

 

Díky podpoře nadace ČEZ a jejich projektu  "EPP Pomáhej pohybem" jsme pro naše seniory postavili zahradní altán 

Díky podpoře nadace ČEZ se naše společné přání uskutečnilo a my mohli pro naše seniory postavit zahradní altán . ( průběžné fotografie můžete vidět na našem webu ve fotogalerii nebo na fcb ) 

Jsme rádi za to, že náš projekt byl vybrán a děkujeme všem, kteří svým pohybem pomohli k naplnění cíle :-) !

PROJEKT : "Jsme domov se zvláštním režimem pro 37 seniorů, poskytujeme sociální a pobytové služby v nepřetržitém provozu osobám chronicky duševně nemocným (stařecká demence, Alzheimerova choroba a osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na alkoholu). Věříme, že vysněné přání našich seniorů, výstavba ZAHRADNÍHO ALTÁNU - jim zpříjemní pobyt na zahradě a usnadní volnočasové aktivity. Zároveň vytvoří stinné místo pro 40 lidí, které je ochrání před nebezpečnými slunečními paprsky a nepříjemným větrem. Budou ho využívat také děti, které k nám docházejí z okolních MŠ v rámci mezigeneračního setkávání. Staré přísloví praví: "Všude dobře, doma nejlíp." To platí i v případě seniorů trpících stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou, kteří jsou v našem domově se zvláštním režimem v podhůří Beskyd na Ostravici. Naší snahou je takové prostředí vytvořit našim seniorům. Cíl: 80 000 Kč Děkujeme Vám za pomoc!"

 

CÍL: NAPLNĚN  DĚKUJEME !!!

 

 

 

 

 


Hledáme dobrovolníky, kteří budou docházet za našimi seniory

Číst více

Uzavřeno - veřejná zakázka

Číst více

Jak se stát dobrovolníkem v Domově se zvláštním režimem Medela-péče...

Číst více