„ Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. “

Seneca