< návrat zpět

Ceník

 

Maximální výše úhrady za poskytnuté ubytování a stravování je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

 

  • Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování     -    210,--Kč/den.
  • Zajištění celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy  -  170,--Kč/den.

Za poskytování péče je uživatel povinen dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovateli sociální služby uhradit platbu do výše přiznaného měsíčního příspěvku na péči.

Jestliže uživatel nemá dostatečné příjmy, je mu úhrada snížena tak, aby mu v souladu se zákonem o sociálních službách zůstalo 15% z jeho příjmu.

Uživatel si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady a náklady spojené s pobytem v zařízení, které nejsou součástí úhrady.
Jedná se především o:

  • doplatky léků a zdravotních potřeb či pomůcek
  • hygienické a toaletní potřeby
  • pomůcky pro inkontinenci nad limit hrazený zdravotní pojišťovnou


Fakultativní služby:

  • Výlety do okolí :   dle skutečných nákladů ( km/phm )
  • Cesta k lékaři :    dle skutečných nákladů  ( km/phm/doprovod )
  • Holič, stříhání :    dle skutečných nákladů
  • Pedikúra :            dle skutečných nákladů
  • Telefonní poplatky : dle skutečných nákladů na hovor