Poutní mše na Lysou horu

Poutní mše na Lysou horu

Také v letošním roce jsme pro seniory uspořádali výlet na tu naší královnu Bekyd - Lysou horu. Pozvání přijal také Ostravický pane farář doc.ThDr.PaedDr.Andrejem Slodičkou PhD. Společně  se seniory pomodlil u kaple.  Děkujeme tímto panu faráři za poutní mši . Bylo nám potěšením, že přijal pozvání a jel s námi a seniory na tento výlet. Počasí nám přálo a krásné výhledy do okolí byly odměnou pro naše seniory. Byl to pro všechny příjemně strávený den plný dojmů a nezapomenutelných zážitků. Velké dík patří Ježíškovému vnoučeti paní Marii, která nám pomohla tento výlet uskutečnit.