< návrat zpět

100 let paní Marie Petrové

 

Paní  Marie Petrová se 20. 8. 2020 dožila 100 let. Jak se toho věku dá dočkat?

Celý život být akční, pracovitý, mít zájem o veřejné dění, překonat všechny životní krize a mít smysl pro humor. Být bojovnicí.

Paní Marie Petrová se narodila v Tiché v malém domku, jako nejstarší ze tří sourozenců. Její otec byl legionář, pak mistr v kopřivnické Kachlovce. Matka byla v domácnosti, starala se o děti a také všichni společně o malé hospodářství, které je částečně živilo. Všichni chodili do obecné školy, mamka se pak vyučila strojovou šičkou ve Frenštátě pod Radhoštěm, bratr Ludvík  v železárnách v Ostravě, tam také pracoval  - zemřel  v 78 letech, sestra Jarmila se vyučila a pracovala v kopřivnické Tatře - zemřela v 84 letech. Jako dítě se pamatuju na společné návštěvy a práci na poli, kdy sváželi seno a úrodu, mlátili obilí.

Poprvé se paní Marie vdala ve 20 letech v době války, její manžel byl tesař z blízké vesnice. V roce 1943 se jí narodil syn Pavlík, téhož roku jí gestapo odvedlo manžela za spolupráci s partyzány, několik měsíců nevěděla, kde se nachází. Syn onemocněl, neměla peníze na léky a téhož roku zemřel. Začátkem následujícího roku byl v Mauthauzenu v Rakousku popraven její manžel. Byla bez prostředků, nikdo ji nemohl zaměstnat, do konce války pracovala u sedláků za stravu. Její sestra Jarmila byla odsunutá na nucené práce do Německa, po válce se vrátila. O tomto krutém období se téměř nezmiňovala. S bratrem jsme doma našli vyznamenání - Československý válečný kříž 1939 "IN MEMORIAN" pro svého zesnulého manžela.

V roce 1947 se vdala podruhé, s manželem vystavěli domek na pozemku svých rodičů v Tiché, zde žili s dětmi - dcerou a synem. Paní Marie tam také prožila celý svůj aktivní život, věnovala se zahrádce, vnoučata s babičkou a dědou opékala buřty a společně chodili na houby. Až do svého důchodu pracovala ve Frenštátě pod Radhoštěm v textilní továrně LOANA, jako manipulantka.

Vztah k textilu a přízi se jí stal největším koníčkem, její výrobky pletené, háčkované, šité a drhané nacházely velký obdiv a zdobí nejednu domácnost jak v rodině, tak u jejich kamarádek.

Paní Marie v 72 letech ovdověla, ale nezatrpkla. Měla ráda společnost, navštěvovala klub důchodců v Tiché a aktivně se zapojovala do všech akcí. Hlavně byla ochotná pomáhat ve všem jak rodině, tak sousedům.

Paní  Marii přišli popřát také zástupci obce Ostravice paní starostka Pavlína Stankayová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jiří Navrátil . My s k přání pevného zdraví a toho krásného úsměvu, který Maruška má připojili a je nám velkou ctí, že můžeme o tuto úžasnou dámu pečovat. 

 


Strana:  1 2 3 4   další »
Strana:  1 2 3 4   další »