„ Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí... “

Talmud